Thái Lan thuê cựu HLV Barcelona làm Giám đốc kỹ thuật, quyết vượt Việt Nam sau thất bại tại King’s Cup

Thái Lan thuê cựu HLV Barcelona làm Giám đốc kỹ thuật, quyết vượt Việt Nam sau thất bại tại King’s Cup

Trong công cuộc gây dựng lại vị thế của bóng đá Thái Lan, ông Carles Romagosa sẽ đảm nhiệm vai trò p