Trọng tài Iraq bắt chính trận Việt Nam gặp UAE ngày 15/6

Trọng tài Iraq bắt chính trận Việt Nam gặp UAE ngày 15/6

Trọng tài chính là ông Ali Sabah Adday Al-qaysi (44 tuổi). Hai trọng tài biên là ông Hayder Abdulhas