Đỗ Hùng Dũng: “Cần cù, chăm chỉ là chưa đủ để thành công trong bóng đá”

Đỗ Hùng Dũng: “Cần cù, chăm chỉ là chưa đủ để thành công trong bóng đá”

Cùng Hà Nội FC, Hùng Dũng giành Siêu cúp quốc gia, Cúp quốc gia trong năm 2020. Đầu năm 2021, đội bó