Đảo ngược!Pochettino từ chối rời Paris Manchester United để bắt đầu liên hệ với Balverde Spbo Bursa Bola

Đảo ngược!Pochettino phủ nhận rằng anh rời Paris Manchester United để bắt đầu liên hệ với Balverde [Spbo Bursa Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 11: Huấn luyện viên mới của Manchester United ở đâu? Không có câu trả lời rõ ràng nào cho câu trả lời cho câu hỏi này.Làn sóng phổ biến lớn nhất của Manchester United