Vượt trội!Cổng trại Barcelona Barn bị bao vây bóng đá Pialasport bên ngoài Cổng trại Barcelona

Vượt trội!Cổng trại Barcelona Barn đã bị nhóm khách mời bao vây bởi đội khách.