Văn Quyết, Quế Ngọc Hải tuyên bố nóng trước đại chiến Hà Nội vs SLNA

Văn Quyết, Quế Ngọc Hải tuyên bố nóng trước đại chiến Hà Nội vs SLNA

“Người tôi dè chừng nhất là Quang Hải thì đang ở Pháp rồi. Theo tôi thấy thì hiện tại, SLNA cần đề p