Vào cảng!Sau khi đào tạo Wu Lei, về nhà để xem AFC Champions League: Chứng kiến việc mở cửa Red Liga Bintang Taruhan Bola Bola

Vào cảng!Sau khi đào tạo Wu Lei, về nhà để xem AFC Champions League: Chứng kiến việc mở cửa. Trong Trung Quốc, Cảng Thượng Hải bị đánh bại tại nhà với tỷ số 1-0