Báo Iran: “Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ mạnh bằng Thái Lan, khó tạo được bất ngờ tại Asian Cup 2019”

Báo Iran: “Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ mạnh bằng Thái Lan, khó tạo được bất ngờ tại Asian Cup 2019”

Với những người Iran, đội tuyển Việt Nam là một ẩn số khi trong lịch sử, đôi bên chưa từng đụng độ n