Aguero: Sau khi Real Madrid ghi bàn thắng thứ ba, Messi đã gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng “Đây không thể là” “Formulir Pendaftaran Futsal

Aguero: Sau khi Real Madrid ghi bàn thắng thứ ba, Messi đã gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng “Điều này là không thể” [Formulir Pndaftaran Futsal]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 5 tháng 5có đúng không. Thành phố đã ghi được hai bàn thắng. Trong giờ làm thêm, Benzawa