BIDV MANCHESTER UNITED CUP 2014 – KHU VỰC HÀ NỘICa sỹ Tuấn Hưng tham gia thi đấu tại BIDV Manchester United Cup 2014

BIDV MANCHESTER UNITED CUP 2014 – KHU VỰC HÀ NỘICa sỹ Tuấn Hưng tham gia thi đấu tại BIDV Manchester United Cup 2014

BIDV Manchester United Cup 2014 sẽ tiếp tục diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) từ ngày 15/11/2014.