Wu Lei ở lại trong mức lương của Tây Ban Nha và cắt giảm lương!500.000 euro = Cầu thủ dự trữ Super League Trung Quốc Agen Bola1388

Wu Lei ở lại tiền lương Tây Ban Nha!500.000 euro = Cấp cầu thủ dự trữ Super League Trung Quốc [Agen Bola1388]: Vào ngày 17 tháng 8, Câu lạc bộ Tây Ban Nha đã chính thức thông báo rằng với người chơi Trung Quốc Wu Lei, vào khoảng ngày 30 tháng 6 năm 2024. Điều này cũng có nghĩa là hợp đồng kết thúc, ở độ tuổi của33