ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan được chọn là hạt giống số 1 của AFF Cup 2022

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan được chọn là hạt giống số 1 của AFF Cup 2022

Áp lực là điều khó tránh khỏi khi ông Park làm mới đội tuyể